Bir kısım insan bilinçli yaşamayı aklın rehberliğinde yaşamak olarak görüyorlar. Oysaki gerçek bilinç kalp uyandığında, ruh aydınlandığında ortaya çıkar.
Bilinçli yaşamak için her insan hayat amacını keşfetmeli, ne istediğini ve nelere gereksinimi olduğunu fark etmek için çalışmalıdır.
Bir insanın insanlığını ölçmekte sorumluluk duygusu önem taşır. Bilinçli yaşamak; yaptıklarının, bildiklerinin sorumluluğunu taşımak ve bunlara uygun yaşamaktır.
Bilinçli yaşamak; kendimizi tanımak, kendi yaşamımıza sahiplenmek ve kendimiz olabilmektir.
Yaşamından sevgiyi, neşeyi, coşkuyu ve sevinci eksilten bilinçli yaşamdan uzaklaşıyor demektir.