Tüm insanlar iyi yaşam arayışı içindeler. Arayışlarını dünyasal değerlere; paraya, pula, şana, şöhrete odakladıkları zaman hayatları çok zorlaşıyor. Zorlukları akıllarıyla çözmeye yeltenince devreye diğer insanların akılları da giriyor. Karşılıklı çıkar hesapları yaşamı her gün biraz daha karmaşıklaştırıyor.

İyi yaşama ancak aklımızı, nefsimizi, duygularımızı ve dünyayı ruhsal değerlerimizin ışığı ile aydınlatmakla ulaşılabilir. Hakka, hukuka, adalete saygı; kavgaları bitirir, barışı getirir. Sevgi, şefkat, merhamet bizi insan olmanın birliğine ulaştırır.

Bu kitapta yaşanmış olaylar, öyküler ve örneklerle, iyi yaşama ulaşma sırları sunulmaktadır.