Uluslararası Lions’ta öğrendiği gönüllülük kavramı ve hizmet ülküsünü kendine yaşam biçimi haline getirmeye çalışmaktadır. Hizmet’in kişisellikten çıkıp kurumsal yapıya kavuşabilmesi amacıyla çeşitli vakıflarda ve derneklerde görevler üstlenmiştir. Büyük bir bölümü halen sürmektedir.

KURUCUSU OLDUĞU VAKIFLAR 
21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Türkiye İşitmeyi Koruma Vakfı
Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı (KASDAV)
Gönüllü Hizmet Vakfı

MÜTEVELLİ OLARAK HİZMET ETTİĞİ VAKIFLAR
Kadıköy Kaymakamlığı Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Türk Lions Vakfı
Türk Böbrek Vakfı
Türk Kalp Vakfı
Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

HİZMET ETTİĞİ DERNEKLER
İstanbul –Gaziantepliler Derneği “Başkanı”
Gaziantepliler Dernekleri Federasyonu “Kurucu Genel Başkanı, halen Onursal Genel Başkan”
Uluslararası Lions 118 T Federasyonu Başkanı
Uluslararası Lions MD118 Konfederasyonu Başkanı
Kadıköy Kültür Sanat Derneği “Başkan ve Başkan Yardımcısı”
Kadıköy Kamu Hizmetleri Destekleme Derneği “Başkan”
Kadıköy Polis Hizmetlerini Destekleme Derneği “Başkan Yardımcısı ”
Ataşehir Polis Hizmetlerini Destekleme Derneği “Başkan”
Büyük Kulüp Derneği “Genel Sekreter ”