Lions yaşamı 13.Mart.1978’de Suadiye Lions Kulübü’nde başlamıştır. 1979–80 döneminde kulüp başkanlığı, daha sonra Federasyon’da iki dönem Üyelik Geliştirme Komitesi Başkanlığı, bir dönem Bölge Başkanlığı, dört dönem Genel Yönetmen Yardımcılığı, bir dönem Genel Yönetmen Vekilliği görevinden sonra 1989–90 döneminde Uluslararası Lions 118T Yönetim Çevresi’ndeGenel Yönetmenlik yapma mutluluğunu yaşamıştır.

Genel Yönetmenlik dönemindeki çalışmaları şöyle özetlenebilir:

Lions’u devletin üst düzey yöneticilerine tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal, eski Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut ve bazı bakanlar Ankara’da ziyaret edilmiş, Lions toplantılarında konuşma yapmaları sağlanmıştır. Yine dönemin muhalefet liderleri Süleyman Demirel ve Erdal İnönüde Kulüp toplantılarına konuşmacı olarak katılmışlardır.

Ayrıca 1990 yılı Lions Ulusal Konvansiyonu İnal Aydınoğlu sorumluluğunda Silivri Klasiss Otel’de düzenlenmiş ve Aydınoğlu Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı yatılı olarak konuk ettikten sonra sabah Konvansiyon açılışını birlikte yapmışlardır.
Lions’un basın yoluyla tanıtımı amacıyla etkin çalışmalar yapılmış bir yılda kırkı aşkın

gazete sayfasını dolduracak kadar Lions haberinin basında yer almasına olanak yaratılmıştır.

Lions Kulüplerinin yerel çalışan kurumlar oluşu nedeniyle belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer yerel yönetimlerle kulüpler işbirliğine yönlendirilmiş, birlikte kentlilik bilinci ve kente sahiplenme duygusu içeren hizmetler halkımıza ulaştırılmıştır.

O tarihlerde İstanbul’da Lions genelde, merkezi semtlerde kurulduğu için yapılan yönlendirme ile Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Ümraniye, Tuzla, Yakacık, Beykoz, Şile gibi Lions’un o güne kadar ulaşamadığı semtlerde yeni Lions Kulüpleri ve ilk kez sadece bayanlardan oluşan Tepebaşı Lions Kulübü’nün kuruluşuna öncülük yapılmıştır. 1989–90 döneminde kulüp sayısı %14 üye sayısı %15 artmıştır. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal başta olmak üzere devlet ve belediye yöneticileri onursal üyeliğimizi kabul etmiş, bir bölümü de kurucu başkanlık dahil etkin üye olarak Lions’a katılmışlardır.

Lions’ta hizmeti kulüpler ve üyeler yapar prensibi ile yönetim çevresi olarak hiçbir hizmet projesi ortaya konmamış, kişisel emek ve yaratıcılığın ortaya çıkması ve her üyenin teker teker hizmet heyecanını tatması amacıyla ilk kez “Hizmet Liderliği Programı” başlatılmış, bir dönem içinde LionsFelsefesi’ni simgeleyen bini aşkın hizmet gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kulüplerimiz bu dönem içinde düşüncesi, projesi, fon temini, her şeyi kendilerine ait olan okullar, sağlık tesisleri ve büyük kalıcı hizmetler yaparak halkımıza sunmuşlardır.

Lions’da dostluğu teşvik amacıyla “Dostluk Önderi Programı” uygulanmış ve bir dönemde Lionlaronbini aşkın kulüp ziyareti yapmışlardır. Yine üyelerin birbirine daha rahat ulaşabilmeleri için kulübe ve alfabetik sıraya göre düzenlenmiş üye adresleri kitabı yayınlanmıştır.

2003–2004 Hizmet Dönemi’nde ise Türkiye’de mevcut altı Lions Federasyonu’nun oluşturduğu ve o günkü mevcutlara göre 500’e yakın Lions ve Leo Kulübü’nü temsil eden Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonu Başkanlığı’na seçilmiştir.

Hizmet Dönemi içinde Türkiye’yi ziyaret eden Uluslararası Başkan ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından kabul edilmiştir. Bu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımıza Lions anlatılmış ve Lions’un Uluslararası Onur Madalyası sunulmuştur.

O güne dek, K.K.T.C.’de Türk Lions’una bağlı olarak çalışan altı Lions Kulübü Yunan Lionları’nın yaptığı kulis sonucu Uluslararası Lions tarafından Yunanistan’a bağlanmak istenmiştir. K.K.T.C.CumhurbaşkanlığıT.C.Dış İşleri Bakanlığı ile birlikte yapılan yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan raporlar ve yapılan itirazlarla K.K.T.C. müstakil bir bölge olarak kabul ettirilmiş ve Uluslararası Lions tarafından tanınmıştır. Halen 118-T ve 118-Y Yönetim Çevreleri Onur Kurulu Üyesi olarak Lions yaşamını sürdürmektedir.